Soovitused tööle kandideerimisel

22. May 2017

CV-Online blogis jagab soovitusi tööle kandideerimisel SA Noored Kooli värbamise ja turundusjuht Maris Viires.

Enne tööle kandideerimist tuleks kirja panna enda isiklik (elu) visioon. Isikliku visiooni olemasolu aitab mõista, miks sa midagi teed ja millist lisandväärtust läbi selle lood. Selle teadvustamine võimaldab teha selgemaid ja teadlikumaid valikuid. Tuleks läbi mõelda oma väärtused, uskumused, hoiakud ning eristuvad tugevused.

Tööle kandideerimisel on oluline julgus eristuda, üllatada ning jääda iseendaks. Kui ühele ametikohale kandideerib mitusada inimest, siis kuidas saad teha kõik endast oleneva, et ennast esile tõsta? Mõtle, kuidas saad oma kogemust edasi anda ja millised sinu omadused või oskused on selgelt teistest eristuvad. Milles peitub sinu unikaalsus ja kuidas see aitab organisatsioonil eesmärke täita? Suurimad õppimised käivad läbi ebamugavuse. Milline on sinu ebamugavus?

Kandideerimisavaldusi loevad läbi inimesed. Seega tuleks kindlasti kirjutades mõelda sellele, et sa kirjutad inimesele, mitte organisatsioonile. Motivatsioonikirja juures on esimesed read määravad, seega mõtle hoolega läbi, mida sinna kirjutad.

Loe lähemalt: http://www.cv.ee/blog/isiklikku-visiooni-omamata-on-keeruline-ellu-viia-ka-kellegi-teise-oma/